Bratrstvo Žďárských vrchů, z. s.

bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 26. 11. 2012 jako občanské sdružení "Bratrstvo Žďárských vrchů, o. s." a bylo mu přiděleno IČO 012 546 85 

Od 6. 1. 2016 je zapsáno ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 17039 vedenou u Krajského soudu v Brně jako spolek.

Účelem spolku je přibližovat svým členům i široké veřejnosti region Žďárských vrchů.

Svým členům umožňuje aktivní účast na akcích jiných subjektů, kde reprezentují sdružení a jeho cíle.

Dne 16.1. 2013 bylo tehdejší sdružení zaregistrováno do Českého svazu orientačních sportů v oblasti Vysočina a byla mu přidělena zkratka BZR a číslo 0723.