Platby za startovne

19.09.2014 10:13

Je-li na seznamu přihlášených u Vašeho jména v kolonce "Platba" napsáno "NE" a Vy jste zasílali startovné na účet, předložte na prezentaci výpis z účtu. V opačném případě budeme chtít startovné v hotovosti za zvýšenou částku.