Páteční předstart

02.09.2013 18:04

Vyhověli jsme žádosti skupiny pochodníků umožnit start již v pátek večer. Důvodem žádosti byla obava, že v prípadě startu v oficiálních 0:00 hodin nestihnou do cíle dorazit za sobotního denního světla. Zřídili jsme PŘEDSTART. Ten začne fungovat v pátek 20. 9. 2013 od 18:00 hodin a je určen výhradně účastníkům neaspirujícím na zisk brašničky s nejnižším pořadovým číslem a nepomýšlejícím na dosažení rekordního času. Páteční startující nemohou získat brašničku s pořadovým číslem 001 ani v případě, že by se v cíli objevili jako první. Odstartovat v pátek je možné pouze po předchozí domluvě s pořadatelem.